poniedziałek, 9 września 2013

Uwierz w siebie! Siła cytatów.

"Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić."
Konfucjusz


 
źródło: youtube.pl


"Masz siłę do walki
Pomyśl, nad tym, sukces wiecznie trwa.
Jesteś wielki, nie trać swej odwagi!
Moc determinacji
Stawia cię na podium raz po raz."
Drużyna Mistrzów

 
 źródło: youtube.pl


"Daje Tobie wsparcie, to nie puste hasła
Powiedz czym dla Ciebie są sport, muzyka, pasja.
Jeśli zły czas dziś w Twoim życiu nastał
Wiedz, że pomoże tu sport, muzyka, pasja!"
 Drużyna Mistrzów

"To jest Twój czas to jest Twoja szansa
To dopiero początek, będzie kontynuacja
Satysfakcja, akcja, realizacja samego siebie
Możesz to osiągnąć, bądź tego pewien!
Twoim terenem może być tu wszystko
ulica, sala, kort, basen, studio czy boisko
Masz chęci zapał, to jesteś już blisko!"
Drużyna Mistrzów


"Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.

Bo­wiem każde­go dnia wraz z dob­rodziej­stwa­mi słońca Bóg ob­darza nas chwilą, która jest w sta­nie zmienić to wszys­tko, co jest przyczyną naszych nie­szczęść. I każde­go dnia uda­jemy, że nie dostrzegamy tej chwi­li, że ona wca­le nie is­tnieje. Wma­wiamy so­bie z upo­rem, że dzień dzi­siej­szy po­dob­ny jest do wczo­raj­sze­go i do te­go, co ma do­piero na­dejść. Ale człowiek uważny na dzień, w którym żyje, bez tru­du od­kry­wa ma­giczną chwilę. Może być ona uk­ry­ta w tej po­ran­nej porze, kiedy przekręca­my klucz w zam­ku, w przes­trze­ni ciszy, która za­pada po wie­czerzy, w ty­siącach i jed­nej rzeczy, które wy­daja się nam ta­kie sa­me. Ten mo­ment is­tnieje nap­rawdę, to chwi­la, w której spływa na nas cała siła gwiazd i poz­wa­la nam czy­nić cu­da. Tyl­ko niekiedy szczęście by­wa da­rem, naj­częściej trze­ba o nie wal­czyć. Ma­giczna chwi­la dnia po­maga nam do­kony­wać zmian, spra­wia, iż rusza­my na poszu­kiwa­nie naszych marzeń. I choć przyj­dzie nam cier­pieć, choć po­jawią się trud­ności, to wszystko jest jed­nak ulot­ne i nie po­zos­ta­wi po so­bie śla­du, a z cza­sem będziemy mog­li spoj­rzeć wstecz z dumą i wiarą w nas samych.

Biada te­mu, kto nie podjął ry­zyka. Co praw­da nie zaz­na nig­dy sma­ku roz­cza­rowań i ut­ra­conych złudzeń, nie będzie cier­piał jak ci, którzy pragną spełnić swo­je marze­nia, ale kiedy spoj­rzy za siebie – bo­wiem zaw­sze do­gania nas przeszłość – usłyszy głos włas­ne­go su­mienia: „A co uczy­niłeś z cu­dami, który­mi Pan Bóg ob­siał dni two­je? Co uczy­niłeś z ta­len­tem, który po­wie­rzył ci Mis­trz? Za­kopałeś te da­ry głębo­ko w ziemi, gdyż bałeś się je ut­ra­cić. I te­raz zos­tała ci je­dynie pew­ność, że zmar­no­wałeś włas­ne życie.”

Biada te­mu, kto usłyszy te słowa. Bo uwie­rzył w cu­da, do­piero gdy ma­giczne chwi­le życia odeszły na zaw­sze."
P. Coelho
na koniec prywatnie, ostatnio nie mogę się oderwać od tej nuty źródło: youtube.pl

  

18 komentarzy:

 1. Uwielbiam takie cytaty!! Bardzo mądre słowa! Mnie Coelho zawsze fascynował- jego podejście do życia i życiowa inteligencja wypływają z każdego słowa w jego książkach- przeczytałam ich trochę i za każdym razem natrafiałam na mądrość życiową tak oczywistą, że aż śmieszne, że zapomniałam o niej...
  Polecam "Być jak płynąca rzeka" jego autorstwa- jest zbiorem opowiadań- bardzo mądrych i rzeczowych.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To prawda. Jego książki są pełne prawdziwych i pięknych słów :)

   Usuń
  2. Popieram, też przeczytałam parę jego książek. Alchemik jest też super.

   Usuń
 2. Również uwielbiam takie słowa:) Inspirują bardziej niż niejedna ''fit laska'' z obrazka:)

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo podoba mi się ten kawałek "Sport,muzyka,pasja" :) Wkońcu "odchudzanie", "bycie fit" rodzi się w głowie :) Super.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wszystko zaczyna się w naszych glowach! Zapraszam na ABS wyzwanie:)

  OdpowiedzUsuń
 5. Serdecznie zapraszam na www.mamimunka.blogspot.com
  Zachęcam do obserwacji ! :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Rzeczywiście dobre, motywujące cytaty. ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. niesamowicie motywują takie cytaty :) Uwielbiam Coelho :)

  OdpowiedzUsuń
 8. pierwszą piosenke znam i bardzo lubie ponadto fajna muzyka do treningow :)

  OdpowiedzUsuń
 9. coelho jest balsamem na dusze

  OdpowiedzUsuń
 10. Już sobie zapisałam kilka z tych cytatów :)

  OdpowiedzUsuń